YÖNETİM KURULU

.

Tabip Odası Yönetim Kurulu
Dr. Mehmet Ali GÖKÇE
Başkan
Dr. Musa BACAKSIZ
Genel Sekreter
Dr.Osman GENCER
Veznedar
Dr. Mekin SEZİK
Üye
Dr. Oğuz TÜRKAY
Sayman
Dr. Ulaş SAĞLAM
Üye
   
Dr. Ulaş KARSAN
Üye
   

.